Kattints a megfelelő osztályra!

Munkahely címe

Cím második sora

Cím harmadik sora

Cím negyedik sora

Virtuális informatikai osztályok created by Janikovszky Éva Általános       Művelődési Központ ©2010

7. osztály

A 7. osztályos informatika tananyag órákra lebontva

Technika

Időrend

Tananyag

Dátum

Hol tartunk

1. óra

Számítógépterem rendje

 

X

2. óra

Ismétlés:

Mi az informatika mire használjuk?

 

Számítógépek története, számítógép generációk?

 

Személyi számítógépek felépítése

 

X

3. óra

Ismétlés:

Perifériák

 

Háttértárak

 

X

4. óra

Az informatika fogalma és jelentősége

 

X

5. óra

FELMÉRŐ

 

X

6. óra

Informatikai alapfogalmak/

Információ, kommunikáció, adat, kód, a számítógép működése

 

X

7. óra

A számítógép alapkiépítése, főbb egységei, csatlakozói, a számítógépek blokkvázlata

 

X

8. óra

A sokoldalú számítógép/

A számítógép generációk jellemzői, a fejlesztés irányai, napjainkban használt számítógépek  hardverelemeinek jellemzői

 

X

9. óra

DOLGOZAT

 

X

10. óra

Operációs rendszerek/

 Operációs rendszerek kialakulása, feladatai, típusai. Verziószám. Kompatibilitás.

 

 

11. óra

Operációs rendszerek/

Modern operációs rendszer ismérvei, grafikus és karakteres felület, alapvető DOS/Unix parancsok

 

 

12. óra

Operációs rendszerek/

Filerendszer fogalma, fájlműveletek grafikusan és karakteresen, tömörítés, install, uninstall, biztonsági mentés

 

 

13. óra

GYAKORLÁS

 

 

14. óra

DOLGOZAT

 

 

15. óra

Hálózati rendszerek/ Számítógép hálózatok célja, csoportosításai. Hálózati elemek. Hálózati topológia

http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=halozatok

INNEN LETÖLTHETŐ A PREZENTÁCIÓ ÉS LEHET GYAKOROLNI AZ OLDALON!

16. óra

Hálózati rendszerek/

Internet kialakulása, felépítése

prezentáció

Másik prezentáció

17. óra

Hálózati rendszerek/

Mi a Weblap? Melyek az Internet főbb szolgáltatásai?

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használata

 

 

18. óra

Hálózati rendszerek/

Elektronikus levél jellemzői. Csatolt fájlok, e-mail cím, e-mail kliens, e-mail server

 

 

19. óra

GYAKORLÁS

 

 

20. óra

DOLGOZAT

 

 

21. óra

Programozás/

Egyszerű probléma­megoldások,

algoritmusok és szerkezeti részeik. Leírásuk és ábrá­zolásuk. Pszeudokód

 

 

22. óra

Programozás/

Eljárás, paraméteres eljárás

 

 

23. óra

Programozás/

Rekurzió

 

 

24. óra

Grafikai programok készítése Logo képszer­kesztő megismerése. Animáció futtatása.

 

 

25. óra

GYAKORLÁS

 

 

26. óra

DOLGOZAT

 

 

27. óra

Táblázatkezelés/

A táblázatkezelő program használata. Adatok bevitele, elrendezése a táblázatban.

 

 

28. óra

Táblázatkezelés/

Formázások. Egyszerűbb képletek használata

 

 

29. óra

GYAKORLÁS

 

 

30. óra

DOLGOZAT

 

 

31. óra

Szövegszerkesztés/

Egyszerű cikk (dolgozat) önálló, követelményeknek megfelelő szerkesztése.

 

 

32. óra

Szövegszerkesztés/

Egyszerű cikk (dolgozat) önálló, követelményeknek megfelelő szerkesztése.

 

 

33. óra

Prezentációkészítés/

További formázási lehetőségek és beállítások

 

 

34. óra

Prezentációkészítés/

Önálló Projekt

 

 

35. óra

Könyvtári állományrészek

 Dokumentum­típusok. Állományrészek.

 

 

36. óra

Hogyan gyűjtünk információt? Katalógusok használata.

 

 

37. óra

Összefoglaló

Miről tanultunk az informatika órákon?

 

 

Időrend

Tananyag

Dátum

Hol tartunk

1. óra

Anyagi javak előállítása

Fogyasztás és termelés 

2010. 09. első hét

X

2. óra

Fogyasztás, termék, termelés alapjai

2010.09. második hét

X

3. óra

Hulladékok környezetünkben

2010. 09. harmadik hét

X

4. óra

Korszerű rendszerek - energia előállítása és felhasználása

Termelési és fogyasztási hulladékok keletkezése és kezelése

2010. 09. negyedik hét

X

5. óra

Az energia felhasználása a különböző korokban

2010. 10. első hét

X

6. óra

Természeti energiaváltozások hasznosítása

2010. 10. második hét

X

7. óra

Ásványi energiahordozók

2010. 10. harmadik hét

X

8. óra

Természeti energiaforrások csoportosítása

2010. 10. negyedik hét

 

9. óra

Ásványi energiahordozók keletkezése és felhasználása

 

 

10. óra

Megújuló energiaforrások

 

 

11. óra

A megújulás értelmezése. Alternatív energiaforrások

 

 

12. óra

A energiaátalakítás környezeti problémái. Energiafelhasználás átalakítási láncolata

 

 

13. óra

Korszerű rendszerek - informatikai rendszerek

Az információátadás folyamata

 

 

14. óra

Az információ (mint alapkategória)

 

 

15. óra

Az emberi figyelem korlátai

 

 

16. óra

A számítógép mint információ-továbbító és átalakító rendszer

 

 

17. óra

A számítógép funkciói

 

 

18. óra

Számítógéppel segített irányítások

 

 

19. óra

Korszerű rendszerek - a gép

Belsőégésű motorok

 

 

20. óra

Lakókörnyezetünk rendszerei - lakóházak, lakások fűtési és szellőztetési rendszerei

A kellemes közérzet biztosítása. A kellemes közérzet tényezői.

 

 

21. óra

Fűtés és szellőztetés

 

 

22. óra

Fűtőberendezések funkciói és működésük

 

 

23. óra

Konyhahigiénia. Ételkészítő eljárások. A hűtőgép helyes és használata.

 

 

24. óra

Élelmiszerek helyes tárolása a hűtőszekrényben. Takarékosság a konyhában.

 

 

25. óra

Háztartási gépek használata, energiatakarékos munkavégzés.

 

 

26. óra

Élet a településen

 

 

 

27. óra

Egészségünk megőrzése

 

 

28. óra

Öltözködési szabályok. Kellemes megjelenés, ízléses öltözet.

 

 

29. óra

Textilanyagok nyersanyagai, tulajdonságai.

 

 

30. óra

A gépjárművek típusai, jellemzőik

 

 

31. óra

Az autó technikatörténete

 

 

32. óra

A személygépkocsi üzeme

 

 

33. óra

A személygépkocsik üzemanyagai

 

 

34. óra

A járművek jellemző adatai. Közlekedési rendszerek

 

 

35. óra

Közvetlen és közvetett munka. A munkavégzés története és csoportjai.

 

 

36. óra

Foglalkozások és jellemzőik.

 

 

37. óra

Év végi összefoglalás